Hoppa till sidans innehåll

Möteslänk till årsmötet utmailad

21 MAR 2021 15:43
Digitalt årsmöte tisdag 30 mars kl 19
  • Uppdaterad: 21 MAR 2021 15:43

Möteslänken är nu utmailad till alla medlemmar. Har du inte fått något mail så kontakta styrelsen - mail i sidfoten nedan - så vi får uppdatera medlemsregistret med rätt e-postadress och maila på nytt.

Möteslänken kommer inte - ska inte - publiceras på hemsidan eller facebook, utan bara spridas via mail till medlemmarna. Mötet kommer ske i Teams men kräver inte någon programvara installerad, utan det räcker med en webbläsare. Mötet börjar ju kl 19, men kommer vara öppet från kl 18:15 för den som vill verifiera att tekniken fungerar. Så ladda med en kopp kaffe med dopp och anslut för lite småprat innan själva mötet börjar. 

Här på hemsidan kan du se förslaget på verksamhetsberättelsen. Välj Arkiv, Protokoll Årsmöten, så finns det där. Du behöver vara inloggad.

Förslag på dagordning nedan. 

Väl mött!
//Styrelsen genom IngerFörslag till dagordning

§1 Årsmötets öppnande

§2 Faställande av mötets dagordning

§3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

§4 Val mötesfunktionärer:
   Mötesordförande
   Mötessekreterare
   Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§6 Kassörens och revisorernas berättelser

§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§8 Behandling av eventuellt inkomna förslag och motioner

§9 Verksamhetsplan för 2021

§10 Medlemsavgiften för 2022

§11 Val av ordförande

§12 Val av 5 (totalt inkl. ordförande) ordinarie styrelsemedlemmar

§13 Val av 2 revisorer på 1 år

§14 Val av 2 suppleanter på 1 år

§15 Val av miljöansvarig på 1 år

§16 Övriga frågor

§17 Avslutning

Skribent: Inger Wiklander
E-post: Adressen Gömd

 

Väder i Fiskesjö

 

frisk

 

glasteknik

 

saleboda

 

 

smisab

 

Postadress:
Vissefjärda EK - Motorcykel och Snöskoter
Inger Wiklander, Granvägen 3
38237 Nybro

Kontakt:
Tel: +46703568691
E-post: vissefjardaek@wikla....

Se all info